Proplácení finančních prostředků do konce roku 2013

Vytvořeno: 18. 11. 2013 Poslední aktualizace: 18. 11. 2013

V souvislosti s blížícím se koncem kalendářního roku 2013 bychom Vás chtěli informovat o termínech stanovených Českou národní bankou a UniCredit Bank pro proplácení finančních prostředků týkajících se projektů financovaných z oblasti intervence 3.2 IOP.

Přímo řízené organizace mohou zasílat faktury k proplacení nejpozději do 9.12.2013, pokud budou faktury zaslány po tomto termínu, budou proplaceny až v roce 2014.

Ostatní příjemci dotací (např. krajské nemocnice) musí mít schválenou monitorovací zprávu (a to jak po věcné tak finanční stránce) do 25.11.2013. Pokud bude MZ schválena až po tomto termínu, budou finanční prostředky vztahující se k žádosti o platbu převedeny příjemci až v roce 2014.

V souvislosti se schvalováním státního rozpočtu pro r. 2014 není v tuto chvíli jisté, kdy v roce 2014 dojde ke skutečné úhradě. Současně bychom Vás chtěli informovat, že uzavřená smlouva mezi UCB a Ministerstvem financí je platná pouze do konce letošního roku. Po tomto datu vybranou bankou se nejspíše stane ČNB.

V případě dotazů se obracejte na Vaše finanční manažery z oddělení financování projektů, odboru evropských fondů.