Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020

Vytvořeno: 25. 3. 2020 Poslední aktualizace: 25. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, informuje oprávněné žadatele uvedené ve výzvě k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020
z 26. února 2020 o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu, a to do 10. dubna 2020.

Ostatní parametry výzvy zůstávají nezměněny.