Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2018

Vytvořeno: 9. 4. 2018 Poslední aktualizace: 9. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, informuje oprávněné žadatele uvedené ve výzvě k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2018 vyhlášené 8. března 2018 o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu, a to do 20. dubna 2018.

Ostatní parametry výzvy zůstávají nezměněny.