Prodloužení lhůty pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR

Vytvořeno: 25. 2. 2015 Poslední aktualizace: 25. 2. 2015

Z důvodu zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR byla prodloužena lhůta pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 3 do 13. března 2015.

Aktualizovaný text Výzvy společně s dalšími dokumenty, které se týkající Výzvy č. 3, naleznete zde.