Prodloužení lhůty pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR

Vytvořeno: 6. 3. 2014 Poslední aktualizace: 6. 3. 2014

Z důvodu zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR byla prodloužena lhůta pro podávání Žádostí o grant sub-projektu v rámci Výzvy č. 2 do 30. dubna 2014.

Aktualizovaný text Výzvy společně s dalšími dokumenty, které se týkající Výzvy č. 2, naleznete zde.