Příprava nového programového období kohezní politiky EU 2014 – 2020

Vytvořeno: 7. 9. 2011 Poslední aktualizace: 7. 9. 2011

Dne 31.8.2011 schválila vláda České republiky svým Usnesením č. 650/2011 materiál s názvem Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013. V rámci definovaných základních pěti priorit České republiky byla stanovena i oblast Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. Další tématické oblasti, které jsou z hlediska Ministerstva zdravotnictví doporučovány k podpoře v rámci regionální politiky (vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví, věda a výzkum, podpora zavádění e-health a modernizace zdravotnické infrastruktury na regionální úrovni), jsou obsaženy v prioritách ostatních. Bližší informace naleznete v nové záložce Budoucí programové období, která bude pravidelně aktualizována tak, aby obsahovala nejnovější informace o průběhu přípravy budoucího programového období.