Příkaz ministra – používání JŘBU

Vytvořeno: 1. 4. 2014 Poslední aktualizace: 1. 4. 2014

Dne 1.4.2014 vydalo MZd nový příkaz ministra, který se týká Používání JŘBU přímo řízenými organizacemi MZd ČR.

Pokud je JŘBU realizováno v rámci projektu spolufinancovaného z 3.2 IOP a příjemce dostane od odboru EF souhlasné stanovisko, nezbavuje ho to však povinnosti řídit se tímto příkazem. Po souhlasném stanovisku odboru EF je tedy nezbytné postupovat dle tohoto příkazu.

V případě, že porada vedení MZd navrhne v rámci JŘBU nějaké změny, je nutné poslat výzvu/zadávací dokumentaci po provedených úpravách odboru EF opět ke schválení.

Odpovědným útvarem za tento příkaz ministra je odbor FIN.

Přílohy