Prezentace k akreditačnímu řízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádal školení k akreditačnímu řízení dle § 45 – 50 zákona č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání. Zájemci, kteří se školení zúčastnili, byli proškoleni jak postupovat při podávání žádosti o udělení/prodloužení akreditace, jaké materiály je zapotřebí k žádosti o akreditaci doložit a dále jaké povinnosti mají zařízení, která akreditaci získala.

Pro ostatní, kteří se školení nemohli zúčastnit, zveřejňujeme prezentaci z daného školení.

Přílohy