Práva pacientů přeložená do znakového jazyka ve formě videí

Vytvořeno: 3. 4. 2017 Poslední aktualizace: 9. 3. 2021

Níže uvedená videa byla vytvořena obecně prospěšnou společností Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) s cílem usnadnit neslyšícím pacientům orientaci ve zdravotnickém prostředí, především pak ve zdravotnickém zařízení, a pomoci jim v tomto sektoru k rovnocennému zacházení. Financování tohoto projektu zajistil Jihočeský kraj, který tak dal vzniknout šesti videím ve znakové řeči s tematikou pacientských práv a povinností tak, jak je stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace Tichý svět má již dlouholetou podporu Ministerstva zdravotnictví ČR, jelikož je naším záměrem takovéto iniciativy rozvíjet. V tomto projektu shledáváme obrovský přínos především proto, že pro neslyšící je český jazyk překážkou nejen v mluvené, ale mnohdy i v psané formě – vytvořená videa jsou tak ideální formou podpory.

 

 

Přílohy