Práva a povinnosti pacientů

Vytvořeno: 22. 7. 2015 Poslední aktualizace: 11. 2. 2021

 

Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si zaslouží velkou pozornost. Každý z nás se může někdy dostat do pozice pacienta a v takové situaci je užitečné být si vědom svých práv a povinností, jež jsou s touto pozicí spjaty.

Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví konkrétní práva a povinnosti jak poskytovatelům zdravotních služeb (lékaři, zdravotní sestřičky a další nelékařský personál), tak i pacientovi.

Tato práva a povinnosti nalezneme v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Takto zakotvených práv se lze poté právními prostředky domáhat, stejně tak lze uložené povinnosti vymáhat.

Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona o zdravotních službách.