Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR

Vytvořeno: 30. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 30. 01. 2019 se uskutečnilo 4. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byly přednesené úpravy materiálových výkonů, návrhy změn mzdových indexů a financování domácí péče. Dále se jednalo např. o problematice zdravotně sociálního pomezí, novele zákona o zdravotních službách a stavu přípravy novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění některých souvisejících zákonů.