Povinnost akreditovaných zařízení zapisovat do Národní registru zdravotnických pracovníků informace o absolvování kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů

Vytvořeno: 28. 8. 2019 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s ustanovením § 76 a § 77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), jsou vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace povinny předávat do Národního registru zdravotnických pracovníků některé údaje, a to zejména údaje o vzdělání, které vedlo k získání odborné, specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

V případě, že někdo absolvuje ve Vašem zařízení kvalifikační kurz, jehož absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, nebo certifikovaný kurz, jehož absolvováním zdravotnický pracovník získá zvláštní odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, je povinností akreditovaného zařízení podle § 77 zákona č. 372/2011 Sb., kterému ministerstvo udělilo oprávnění (tzv. akreditaci) k uskutečňování kvalifikačního kurzu nebo certifikovaného kurzu, absolvování těchto kurzů a získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zapsat do Národního registru zdravotnických pracovníků.

Podrobnější informace, včetně získání přístupu do registru naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS ČR“): ZDE, nebo je možné kontaktovat ÚZIS ČR na adrese hepldesk@uzis.cz, tel.: 224 269 998.

V případě nesplnění výše uvedené povinnosti to absolventům může způsobovat potíže, jelikož příslušné instituce (zejména Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český statistický úřad, zaměstnavatelé, jiné vzdělávací organizace či pověřené organizace) nejsou schopny si ověřit získání dané způsobilosti.