Používání znaku Červeného kříže

Vytvořeno: 29. 8. 2018 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Dokument vzešel z jednání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva a je reakcí na konkrétní případy použití znaku Červeného kříže v ČR. 

Přílohy