Pokyn pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví

Vytvořeno: 31. 3. 2021 Poslední aktualizace: 31. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví – Zprostředkovatel Malého grantového schématu vydává Pokyn pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví.

Tento pokyn upravuje postupy pro realizaci projektů malého grantového schématu programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Přílohy