Pokyn NKM pro způsobilé výdaje

Vytvořeno: 25. 3. 2021 Poslední aktualizace: 25. 3. 2021

Dne 6. května 2020 byla ze strany Ministerstva financí schválena 3. verze Pokynu NKM pro způsobilé výdaje, určeného pro implementaci projektů v rámci EHP fondů 2014-2021. V příloze lze nalézt aktuální verzi Pokynu.

Aktuální verzi Pokynu včetně informací o změnách vůči jeho předchozím verzím lze nalézt také zde.

Přílohy