Podmínky realizace iniciativ z Fondu pro bilaterální vztahy pro přímo řízené organizace

Vytvořeno: 6. 8. 2019 Poslední aktualizace: 6. 8. 2019

Při realizaci iniciativ z  Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norských fondů 2014 – 2021 jsou přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví povinny řídit se Podmínkami jim určenými, které lze nalézt v příloze. Součástí dokumentu jsou povinnosti, vztahující se k oblastem schvalování žádosti o grant, kontrol, financování, veřejných zakázek.

Přílohy