Podání žádosti o změnu v projektu

Vytvořeno: 20. 4. 2023 Poslední aktualizace: 20. 4. 2023

Příjemce dotace může v odůvodněných případech, avšak před uskutečněním požadované změny, požádat o změny v projektu.

Pokud je žádáno současně o více změn v projektu, uvede příjemce dotace tyto změny pouze v jednom formuláři.

Instrukce pro podání žádosti o změnu v projektu:

  • přihlaste se do systému Grantys na https://www.mzcr.grantys.cz;
  • zvolte konkrétní projekt;
  • klikněte na „Zprávy“ v levém menu;
  • klikněte na tlačítko „Vytvořit žádost o změnu projektu“ a přes tlačítko „upravit“ vyplňte formulář;
  • pokud budou požadovány změny v materiálových nákladech, ve službách, v přehledu zaměstnanců, v osobních nákladech, ediční či přednáškové činnosti atd., vyplníte také příslušné tabulky, které naleznete v sekci „Ke stažení“ na horní liště. Vyplněné tabulky vložte do sekce „Soubory“ v levém menu. Tyto tabulky není třeba zasílat datovou schránkou;
  • pokud žádáte o finanční změnu rozhodnutí je nutné vyplnit tabulku „Rozpočet“ v levém menu, následně klikněte na tlačítko export a rozpočet bude uložen do Vašeho počítače. Rozpočet zašlete datovou schránku spolu s vygenerovaným formulářem žádosti o změnu projektu;
  • k vygenerování formuláře je nutné po vyplnění žádosti o změnu projektu kliknout na ikonu odeslat, dále kliknout na tlačítko „Zpět na přehled“, kde je ve „Zprávách“ žádost uložena a je možné formulář žádosti stáhnout do počítače;
  • vygenerovaný formulář podepsaný tím, kdo je oprávněn jménem právnické osoby činit úkony dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být zaslán prostřednictvím datové schránky na MZ nejpozději 31. října 2023.