Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Informace k auditu

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci […]

15. 3. 2024 Celý článek »

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče je […]

20. 12. 2023 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023 je příjemce dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února 2024 prostřednictvím […]

4. 12. 2023 Celý článek »

Podání žádosti o změnu v projektu

Příjemce dotace může v odůvodněných případech, avšak před uskutečněním požadované změny, požádat o změny v projektu. Pokud je žádáno současně o více změn v projektu, uvede příjemce dotace tyto změny pouze v […]

20. 4. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

17. 3. 2023 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

12. 12. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023 upozorňujeme na následující: v případě, […]

7. 9. 2022 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023. Žádosti o dotaci […]

31. 8. 2022 Celý článek »