Podání určená Ministerstvu zdravotnictví je třeba vždy adresovat prostřednictvím podatelny

Vytvořeno: 17. 2. 2023 Poslední aktualizace: 20. 2. 2023

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Ministerstvu zdravotnictví, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny ministerstva, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí
v elektronickém systému spisové služby ministerstva.

E-mailové adresy zaměstnanců ministerstva nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných Ministerstvu zdravotnictví, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz.

Více informací k elektronickým podáním najdete v podmínkách provozu podatelny.