MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Vytvořeno: 2. 1. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze. Na studium navázala v Institutu postgraduálního vzdělávání, kde se postupně věnovala dvěma specializacím, a to v epidemiologii a hygieně, v hygieně potravin a předmětů běžného užívání. Doktorát následně získala na Ostravské univerzitě.

Po úspěšném dokončení vysoké školy začínala jako lékařka hygienické služby na Městské hygienické stanici v Ostravě. Jako vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání a vedoucí odboru státního zdravotního dozoru působila na Krajské hygienické stanici v Ostravě. Místo vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zastávala i na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. V té době se stala odbornou asistentkou na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity. Vyučovala obor hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

V letech 2009 až 2015 působila jako auditorka bezpečnosti potravin v Potravním a veterinárním úřadu na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin v rámci Evropské komise v Bruselu. Na starosti měla vedení auditních týmů pro audit národních systémů úředních kontrol bezpečnosti potravin ve státech Evropského společenství a v třetích zemích.

Po této pracovní zkušenosti se stala externí vyučující hygieny výživy a předmětů běžného užívání a ochrany zdraví výživou na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví při Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Od roku 2016 do ledna 2020 byla ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na Hygienické stanici hlavního města Prahy. Na post hlavní hygieničky České republiky přišla v březnu 2021 z pozice ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Funkcí hlavní hygieničky ČR byla nejdříve pověřená, 27. července 2021 byla oficiálně jmenovaná.

Od roku 2000 byla členkou Poradního sboru hlavního hygienika České republiky pro hygienu výživy. V letech 2003 až 2009 byla předsedkyní tohoto poradního orgánu.

Absolvovala řadu zahraničních školení.

Na vysoké úrovni ovládá angličtinu, slovenštinu, ruštinu a polštinu. Zná základy italštiny a španělštiny.