Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Vytvořeno: 19. 3. 2013 Poslední aktualizace: 19. 3. 2013

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že na základě ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,rozhodlo o změně názvu Dětské lázeňské léčebny Lázně Kynžvart.

Opatřením č.j. 47704/2012 ze dne 7. března 2013 s účinností ke dni 1. května 2013 se mění název Dětské lázeňské léčebny Lázně Kynžvart na název Léčebné lázně Lázně Kynžvart a vydává se úplné znění zřizovací listiny Léčebných lázní Lázně Kynžvart č.j. 6794/2013 s účinností ke dni 1. května 2013.
 
Název Dětské lázeňské léčebny Lázně Kynžvart, identifikační číslo 00883573, se sídlem Lázeňská 295, Lázně Kynžvart, PSČ 354 91, státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví po změně ke dni 1. května 2013 zní:
Léčebné lázně Lázně Kynžvart, se sídlem Lázeňská 295, Lázně Kynžvart, PSČ 354 91, identifikační číslo 00883573.
Datum změny: ke dni 1. května 2013.