Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Oznámení o ukončení kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti sub- projektů předložených do Výzvy č. 1

Vytvořeno: 17. 2. 2014 Poslední aktualizace: 17. 2. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR oznamuje, že ke dni 2. 5. 2013 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a oprávněnosti sub-projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Programu implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Celkem bylo do Výzvy č. 1 předloženo 42 projektových žádostí. V průběhu kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti odstoupili 2 žadatelé a 7 žadatelů bylo vyřazeno pro nesplnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti. Požadavky kladené kontrolou formálních náležitostí a oprávněnosti sub – projektů splnilo 33 projektových žádostí, jejich přehled je uveden v Příloze č.1 tohoto oznámení.

Přílohy