Oznámení o prodloužení hodnotícího procesu projektů z 13. výzvy 3.2 IOP

Vytvořeno: 12. 8. 2013 Poslední aktualizace: 12. 8. 2013

Ministerstvo zdravotnictví, jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu, informuje žadatele o dotaci, kteří předložili projekt do 13. výzvy 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP o prodloužení hodnotícího procesu. Předpokládaný termín jednání Hodnotící a Výběrové komise IOP je stanoven na září 2013, a to s ohledem na nutnost odborného personálního  zastoupení členů komisí (zástupci věcně příslušných odboru MZ ČR, odborných společností, svazu měst a obcí, NNO aj.). O výsledcích hodnotícího procesu budete informováni dle postupů uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce.