Operační program Výzkum, věda a vzdělávání, Operační program Životní prostředí: vyhlášené a plánované výzvy, harmonogram výzev

Vytvořeno: 27. 1. 2016 Poslední aktualizace: 27. 1. 2016

Ministerstvo zdravotnictví by chtělo v rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání a Operačního programu Životní prostředí odkázat potenciální žadatele o podporu na seznam důležitých linků, kde je možné nalézt informace o již vyhlášených a plánovaných výzvách pro rok 2015 a 2016 spolu s dalšími důležitými informacemi souvisejícími s plněním podmínek úspěšné administrace a realizace projektu.

Důležité odkazy jsou k nalezení zde: