Opatření proti infekčním nemocem

Vytvořeno: 21. 5. 2020 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 25/1960 Sb.

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech

č. 537/2006 Sb.

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

č. 473/2008 Sb.

Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

č. 306/2012 Sb.

Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 116/2020 Sb.

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním