Opatření Č.j.: MZDR 62648/2014/FAR

Vytvořeno: 16. 12. 2014 Poslední aktualizace: 16. 12. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný podle § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), vyhlašuje za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb toto opatření:

Přílohy