Odborná konference ředitelů zdravotnických škol v Ostravě s mezinárodní účastí

Vytvořeno: 11. 11. 2019 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Ve dnech 4. – 6. 11. 2019 se pod záštitou hejtmana moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport konala odborná konference ředitelů zdravotnických škol. Za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví, ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA a ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Ing. Bc. et Bc. Petra Bannerta, Ph.D., byla na jednání diskutována témata maturitních zkoušek, jednotného přijímacího řízení na střední školy a příprava vzorových vzdělávacích programů.