Nový formulář žádosti o změnu

Vytvořeno: 25. 2. 2022 Poslední aktualizace: 27. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje nový formulář žádosti o změnu a informuje, že s okamžitou platností se žádost o změnu bude posílat pouze elektronicky, a to datovou schránkou na  administrátora: cf2uiwg

Forma zasílání datové zprávy je následující: Jedna datová zpráva obsahuje 1 žádost o změnu včetně příloh, přičemž každá příloha bude vložena jako samostatný soubor. V případě nedodržení uvedeného postupu nebudou žádosti o změnu akceptovány.

 

Pro nový formulář přejděte zde: Žádost o změnu – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)