Novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – bederní páteř jako nemoc z povolání

Vytvořeno: 21. 2. 2023 Poslední aktualizace: 21. 2. 2023

Od 1. ledna 2023 došlo ke změně nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Změna se dotýká mj. hodnoty bodu ve vztahu k bolestnému a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Hodnota 1 bodu od 1. ledna 2023 činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provádět hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále jen „ZSU“). Předmětná průměrná mzda je zveřejňována na webových stránkách Českého statistického úřadu. Přesný údaj, ze kterého se odvíjí hodnota 1 bodu, je dostupný na uvedeném linku v následujících krocích – viz Přílohy, Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (absolutně, meziroční změny), ve sloupci „Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců Average gross monthly wages (per full-time equivalent employee), sloupec „v Kč“. Údaj se může v průběhu roku měnit.

Hodnota bodu za bolestné a ZSU pro rok 2023 je 393,06 Kč / 1 bod (údaj je platný k datu 16. února 2023).

Tabulka hodnoty bodu za bolestné a ZSU pro rok 2023*
– pracovní úraz a nemoc z povolání

Průměrná mzda za 1.-3.  čtvrtletí v předchozím roce (rok 2022)

Hodnota 1 bodu

39 306 Kč

393,06 Kč

* Rok, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ZSU

Tabulka bude každým rokem aktualizována a zveřejňována na webu www.mzcr.cz.

V novele nařízení vlády bylo upraveno také znění přílohy 2 a 4 nařízení vlády (počty bodů pro ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání), a to ve vztahu k nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k nové položce seznamu nemocí z povolání, a to chronickému onemocnění bederní páteře způsobenému dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací, byl v nařízení vlády stanoven počet bodů pro ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění pro předmětnou nemoc z povolání.

V souvislosti s nařízením vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, byl vydán ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 15/2022 Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání – klinická část.

V souvislosti s novou položkou v seznamu nemocí z povolání jsou k dispozici také letáky určené pro lékaře i pacienty.

Přílohy