Nové Závazné pokyny pro 2., 3., 5.,7.,8.,9.,10. výzvu

Vytvořeno: 31. 5. 2013 Poslední aktualizace: 31. 5. 2013

Příručka pro žadatele a příjemce verze bude dne 3. června 2013 aktualizována novým Závazným pokynem. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace postupů pro zadávání veřejných zakázek na základě revizí Operačního manuálu IOP a Operačního manuálu zprostředkujícího subjektu globálního grantu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dalším důvodem je sjednocení těchto postupů a jejich formy pro všechny výzvy. Aktualizované postupy ve formě Metodiky pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP nyní tvoří přílohu příručky pro žadatele a příjemce.

Dokument ke stažení zde pro 2. výzvu.

Dokument ke stažení zde pro 3. výzvu.

Dokument ke stažení zde pro 5. výzvu.

Dokument ke stažení zde pro 7. výzvu.

Dokument ke stažení zde pro 8. výzvu.

Dokument ke stažení zde pro 9. výzvu.

Dokument ke stažení zde pro 10. výzvu.