Nové vybavení SZÚ využije také Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centrum zdraví, výživy a potravin

Vytvořeno: 20. 10. 2014 Poslední aktualizace: 20. 10. 2014

Praha, 30. září 2014 – Státní zdravotní ústav (SZÚ) úspěšně dokončil projekt reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08254 s názvem „Přístrojové vybavení Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centra zdraví, výživy a potravin.“ Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Nové vybavení a přístroje, které budou uvedená centra využívat, byly pořízeny za 20 938 663,63 Kč.

Státnímu zdravotnímu ústavu (SZÚ) se podařilo získat nové vybavení pro Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti a Centrum zdraví, výživy a potravin. Díky novým přístrojům, které se SZÚ podařilo zajistit, dojde ke zkvalitnění podmínek pro analýzy hodnotící zdravotní rizika u potravin nebo chemickou toxicitu materiálů předmětů běžného užívání včetně toxicity pro buňky a tkáně lidského organismu. Nové vybavení zároveň umožní pojmout stále se zvyšující počty a objemy prováděných analýz.

„Státní zdravotní ústav v rámci projektového období 2007 – 2013 podal a realizuje celkem 9 projektů, čerpajících finance z fondů Evropské unie v celkové hodnotě 175 milionů Kč. Z toho 100 milionů Kč bylo určeno na nákup přístrojů a laboratorního vybavení,“ uvedla Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka SZÚ.

Současně se Státnímu zdravotnímu ústavu díky realizovanému projektu podařilo zavést ve svých centrech nové typy analytických metod, včetně nových multireziduálních metod, které přispějí k rozšíření portfolia cílových látek a analyzovaných materiálů. Zavedení nových metod se výrazně projeví také v citlivosti a spolehlivosti nových analytických postupů. SZÚ se tak otevřou nové možnosti, jak efektivněji a cíleněji vyhledávat nebezpečné výrobky a sledovat zdravotní rizika u potravin.

Z nových přístrojů a zařízení můžeme zmínit např. vysoce účinné kapalinové a plynové chromatografy, které budou využívány pro sledování nebezpečných látek uvolňovaných do potravin nebo lidského organismu z hraček a výrobků pro děti, z potravinářských obalů či kosmetických produktů.