Nová verze Příručky pro žadatele a příjemce pro 1.výzvu aktivity 3.2a

Vytvořeno: 1. 10. 2008 Poslední aktualizace: 1. 10. 2008

V rámci Příručky pro žadatele a příjemce byly provedeny změny, které byly zapracovány do nové verze 1.1 platné ode dne 26. září 2008. Od tohoto data jsou všichni žadatelé a příjemci finanční podpory v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP povinni se verzí 1.1 Příručky pro žadatele a příjemce řídit. Hlavní změny v Příručce se týkají oblasti zadávacích řízení, podmínek financování a předkládání monitorovacích zpráv a hlášení. Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení zde