Nová otevřená výzva programu EU4Health: provozní granty pro nevládní neziskové organizace

Vytvořeno: 28. 11. 2022 Poslední aktualizace: 28. 11. 2022

Agentura Evropské komise HaDEA vyhlásila výzvu k předkládání návrhů na provozní granty v rámci programu EU4Health zaměřené na nevládní neziskové organizace (NNO).

Zdravotní NNO hrají hlavní roli v:

  • překlenování propasti mezi institucemi a pacienty,
  • usnadňování komunikace mezi zeměmi EU a institucemi EU.

Příjemci grantů by měli svou činností přispět k jednomu nebo více konkrétním cílům programu EU4Health.

Prostřednictvím provozních grantů budou neziskové organizace:

  • zlepšovat zdravotní gramotnost a podporu zdraví,
  • spolupracovat s mezinárodními organizacemi a občanskou společností,
  • optimalizovat činnosti a postupy ve zdravotnictví poskytováním zpětné vazby,
  • usnadňovat komunikaci s pacienty.

Žádosti o grant lze podávat od 8. prosince 2022.

Celkový rozpočet činí 9 milionů EUR a uzávěrka žádostí je 31. ledna 2023, 17:00 (SEČ).

Tato výzva je první akcí, kterou HaDEA zveřejnila v rámci pracovního programu EU4Health 2023, který byl schválen Evropskou komisí dne 21. listopadu 2022.

Další informace jsou k dispozici na webové stránce výzvy.

Základní informace

EU4Health s rozpočtem 5,3 miliardy EUR je čtvrtým a největším ze zdravotních programů EU. Program EU4Health jde nad rámec ambiciózní reakce na krizi COVID-19 a řeší odolnost evropských zdravotnických systémů. Program poskytuje finanční prostředky vnitrostátním orgánům, zdravotnickým organizacím a dalším subjektům prostřednictvím grantů a veřejných zakázek, čímž přispívá ke zdravější Evropě.

HaDEA spravuje 4,7 miliardy EUR z celkového rozpočtu EU4Health a implementuje program řízením výzev k předkládání návrhů a veřejných zakázek od roku 2021 do roku 2027.

Provozní granty poskytují podporu fungování nevládních organizací pro činnosti včetně zvyšování povědomí o různých zdravotních aspektech, komunikace a šíření, budování kapacit a školení, spolupráce odborníků a vytváření sítí. 

Další odkazy a užitečné informace naleznete na tomto odkaze: New EU4Health call: operating grants for NGOs (europa.eu)