Co jsou „Nekuřácké nemocnice“ ?

Vytvořeno: 12. 1. 2018 Poslední aktualizace: 21. 8. 2020

 

„Nekuřácká nemocnice“ je název mezinárodního projektu, jehož cílem je nemocnice, kde se skutečně nekouří.

Podstatou projektu je postupný a dlouhodobý proces, který k takovému stavu vede. Každé zdravotnictké zařízení si dílčí cíle tohoto procesu volí samo podle doporučení Globální sítě nekuřáckých nemocnic (The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, GNTH). Důležité je však především pravidelně hodnotit jejich dosahování.

Vhodné je zaměřit pozornost především na:

  • zavedení nekuřáckých prostor,
  • monitorování užívání tabáku mezi pacienty i zaměstnanci,
  • poskytování krátké intervence i možnosti intenzivní léčby závislosti na tabáku,
  • vyškolení zaměstnanců v poskytování těchto intervencí, a 
  • organizování akcí na podporu zdraví pro personál i veřejnost.
     

Hlavní oblasti, na které je důležité se v rámci programu zaměřit, jsou shrnuty v 8 standardech sítě Nekuřáckých nemocnic:

Standard 1: Vedení a závazek
Zdravotnická organizace má jasné a silné vedení, které systematicky implementuje politiku nekuřáctví.

Standard 2: Komunikace
Zdravotnická organizace má komplexní komunikační strategii na podporu informovanosti a implementace politiky nekuřáctví a služeb v oblasti odvykání kouření.

Standard 3: Vzdělávání a školení
Zdravotnická organizace zajišťuje řádné vzdělávání a školení pro klinický i ostatní personál.

Standard 4: Identifikace, diagnostika a podpora odvykání kouření
Zdravotnická organizace identifikuje všechny uživatele tabáku a poskytuje vhodnou péči v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a národními standardy.

Standard 5: Nekuřácké prostředí
Zdravotnická organizace má zavedené strategie za účelem dosažení nekuřáckého prostředí.

Standard 6: Zdravé pracoviště
Zdravotnická organizace má politiku řízení lidských zdrojů a podpůrné systémy, jež chrání a podporují zdraví každého, kdo v organizaci pracuje.

Standard 7: Angažovanost komunity
Zdravotnická organizace přispívá a podporuje regulaci/prevenci tabáku v rámci místní komunity podle Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a/nebo národní strategie veřejného zdraví.

Standard 8: Monitorování a hodnocení
Zdravotnická organizace v pravidelných intervalech monitoruje a hodnotí implementaci všech standardů asociace Global.

 

 
Členství v síti Nekuřáckých nemocnic je bezplatné.

Pro začlenění zdravotnického zařízení je nutné pouze podepsat přístupové dokumenty a vytvořit vlastní plán implementace, přičemž v průběhu celého procesu se můžete obracet na oddělení kvality zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví, které tento program v ČR zašťiťuje.  

 

Více informací nalezenete na webových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

 

ZdrojCO ZNAMENÁ „NEKUŘÁCKÁ NEMOCNICE“? [online], MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, Čas. Lék. čes. 2017, [cit.:29-12-2017], dosptupné zde.

 

pozn.: Evropská síť nekuřáckých nemocnic (European Network of Smoke-Free Hospitals, ENSH) byla přejmenována na Globální síť nekuřáckých nemocnic (Global Network for Tobacco Free Health Care Services, ENSH-Global, GNTH).