Varování před nebezpečným výrobkem: pryžové části popruhů k dalekohledům společnosti Nikon Europe B.V.

Vytvořeno: 26. 7. 2022 Poslední aktualizace: 26. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látek polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) obsažených v pryžových částech popruhů k dalekohledům společnosti Nikon Europe B.V., se sídlem Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Nizozemsko.

Přílohy