Stanovení nebezpečného výrobku: tvářenka/ oční stíny LDM TERRA COTTA COMPACT

Vytvořeno: 1. 9. 2017 Poslední aktualizace: 1. 9. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

LDM TERRA COTTA COMPACT, BLUSHER/EYESHADOW, NO: LC1002

(tvářenka/ oční stíny)

 

Výrobce dle značení: LUDANMEI COSMETICS CO., LTD.,NO.15 NORTH RAOD WUYAN, YIDONG NIANSANLI INDUSTRIAL ZONE, YIWU CITY

Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Hau Hoang Tran, Masarykovo náměstí 228, 763 61 Napajedla, IČO: 64254836 (prodejna smíšeního zboží, Masarykovo náměstí 228, 763 61 Napajedla)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – kulatou černou kazetu (tvářenku/oční stíny) s průhledným víčkem. Na víčku je uveden název výrobku. Na spodní straně je etiketa s uvedením výrobce, názvu výrobku, datem minimální trvanlivosti (v tomto konkrétním případě rok 2012!), symbolu Zeleného bodu, symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a dalšími anglickými texty. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), seznam přísad, jmenovitý obsah a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy