Stanovení nebezpečného výrobku: trojdílný snídaňový set STAR WARS/ 3 PIECES PORCELAIN BREAKFAST SET/ STW29-39EZ/ Starwars Breakfast Set; zn. Disney

Vytvořeno: 3. 5. 2017 Poslední aktualizace: 3. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

STAR WARS/ 3 PIECES  PORCELAIN BREAKFAST SET/ STW29-39EZ

Starwars Breakfast Set; zn. Disney

(trojdílný snídaňový set)

Licence No. 100-1452835, EAN kód: 6950687215331 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce/ Distributor dle značení: SA GARTY, 198 B RUE DES RABATS, 92160 Anthony, Francie

Distributor dle nabývacích dokladů: heo GmbH, Gewerbepark West 14, 768 63 Herxheim, Německo

Prodejce: Zdeňka Kratochvílová, Chomutovská 1205, 432 01 Kadaň, IČO: 87784645 (Sběratelské potřeby – e-shop, Čsl. armády 41, 432 01 Kadaň)

 

Popis: Jedná se o 3dílnou keramickou (na rozdíl od názvu) snídaňovou sadu obsahující talíř, hrnek a misku s dekorem motivů z filmové série Star Wars. Celá vnitřní strana talíře je pokryta podobiznou Kylo Rena a dvou vojáků Impéria (Stormtrooperů). Na jeho spodní části se pod glazurou nachází text: Licence No. 100-1452835, starwars.com, © & ™ Lucasfilm Ltd., Made in China. Dále se zde nachází piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a piktogram výrobku vhodného do myčky. Sada je balena v barevné papírové skládačce, opět s dekorem postavy Kylo Rena ze Star Wars. Na obalu se nacházejí cizojazyčné texty identifikující výrobek a různé číselné kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a piktogram výrobku vhodného do myčky. Na dolepené etiketě se nacházejí údaje o distributorovi.

 

Odůvodnění: Z vnitřní plochy talíře se uvolňuje kadmium v množství 0,642 a 0,93 mg/dm2. Výrobek pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.1 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití tohoto talíře může docházet k uvolňování kadmia do potraviny a následně k průniku kadmia do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy