Stanovení nebezpečného výrobku: toaletní voda LOCASTE, EAU DE LOCASTE, 110 ml

Vytvořeno: 5. 10. 2016 Poslední aktualizace: 5. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

LOCASTE, EAU DE LOCASTE, 110 ml

EAN: 6937372257654 (kód neexistuje)

 

Výrobce (dle obalu): Charistic Industrial Garden, zhongshan, Huangzhai, Pujiang, http://www.

onlyou.cn, ONLYOU COSMETICS CO.LTD

Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Hao Nguyen, Vítězslava Hálka 1532/2, 434 01 Most, IČ: 40252116

(provozovna: prodejna TyTy Domácí potřeby, Budovatelů 1873/1, 434 01 Most)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – toaletní vodu ve skleněné lahvičce kulovitého tvaru do poloviny mléčně zabarvená, která je zabalena v originálním papírovém obalu a celofánu. Na přední straně papírového obalu jsou uvedeny údaje identifikující výrobek. Na zadní straně obalu je uveden neúplný seznam přísad, anglické texty, odkaz na pravděpodobného výrobce. Na spodní straně papírového obalu je uvedena země původu, neexistující EAN kód, recyklační symbol, piktogram hořlaviny, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol otevřeného kelímku s údajem 36M a symbol zeměkoule. Nebyla splněna oznamovací povinnost před uvedením výrobku na trh. Výrobek není vybaven povinným značením jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), kompletní seznam přísad.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy