Stanovení nebezpečného výrobku: Toaletní voda EXCITE, Shirley May, Pour Femme, Ref: 431

Vytvořeno: 2. 2. 2018 Poslední aktualizace: 2. 2. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

                                                                      Toaletní voda EXCITE, Pour Femme, Shirley May, Eau De Toilette, Ref: 431,  50 ml  

Na dolepené etiketě: TOALETNÍ VODA / EAU DE TOILLETTE, B/352111

EAN: 3700074260597 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: S.A.P. Industries L.L.C., P.O.BOX.1615, SHJ, MADE IN U.A.E./ Spojené arabské emiráty

Dovozce: M.S.Czech Trading, spol.s.r.o., Náchodská 2907, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 27232905

Distributor: STAR IMPEX spol. s.r.o., Náchodská 2907, 193 00 Praha 20, IČ: 45315949

Prodejce: QUANG PHAT s.r.o., Cyrilometodějská 886, 766 01 Valašské Klobouky, IČ: 01775383, (prodejna AAA OBCHODNÍ CENTRUM, Cyrilometodějská 576, 766 01 Valašské Klobouky)

 

Popis: Toaletní voda v zeleném skleněném flakonu o objemu 50 ml se zeleným plastovým uzávěrem, který překrývá mechanický rozprašovač. Uvnitř flakonu je viditelně vedena trubička. Na přední straně flakonu jsou uvedeny texty identifikující výrobek a další texty (EXCITE, Pour Femme, Eau de Toilette, Vaporisatour, Natural spray, Shirley May) a objem 50 ml. Na spodní straně flakonu je nalepena polepka s údaji výrobce (MADE IN U.A.E., S.A.P. Industries LLC P.O.BOX 1615, SHJ), kód šarže 352111, datum výroby a datum expirace (PD 07.10, ED 07.15 – podle tohoto značení se tedy jedná o výrobek s prošlou dobou minimální trvanlivosti) a symbol otevřeného kelímku (vyjádřeno piktogramem). Flakon je vložen do papírové skládačky modré barvy s graficky znázorněnými okvětními lístky. Nad názvem toaletní vody (EXCITE) je okvětní lístek růžové barvy. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek a další texty (EXCITE, Pour Femme, Eau De Toilette, Vaporisatour, natural Spray, Shirley May) a údaj o objemu. Na zadní straně skládačky je uveden text Shirley May, odkaz na internetovou stránku (www.shirleymay.com), referenční číslo 431, výrobce a seznam použitých složek toaletní vody. Na spodní straně skládačky je uveden neexistující EAN kód, symbol otevřeného kelímku (piktogram), symbol Zeleného bodu, cizojazyčné texty a výstražný symbol hořlaviny (vyjádřeno piktogramem). Na horní straně skládačky je nalepena bílá etiketa s texty identifikující výrobek a upozorňující texty (EAU DE TOILLETTE, TOALETNÍ VODA, Výrobek lze aplikovat na všechny části těla. Nepoužívat na narušenou pokožku. Zamezte vniknutí do očí – při zasažení vypláchněte proudem tekoucí vody. Hořlavá kapalina. Nepoužívejte: pro děti do 3 let), podmínky skladování, datum výroby (11/2011 – údaj je v rozporu s originálním značením výrobku), dovozce, symbol otevřeného kelímku (piktogram) a symbol  nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Benzyl alcohol (CAS 100-51-6) v množství 0,024 % hm. a Benzyl benzoate (CAS 120-51-4) v množství 0,0013 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 34, 85), podle které musí být přítomnost této látky vyznačena v seznamu přísad, pokud její koncentrace překračuje: 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat.

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy