Stanovení nebezpečného výrobku: TMT COSMETICS®, TUŽKA&STÍNY NA OČI, M-002B

Vytvořeno: 7. 6. 2016 Poslední aktualizace: 7. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

TMT COSMETICS®, TUŽKA&STÍNY NA OČI, M-002B,

Eye&Lip Pencil, N.WO.0.2gr

 

Výrobce/ Dovozce: neuvedeno

Země původu: Čína

Distributor (dle nabývacího dokladu): IDEAL PRODUCTION s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2-Nusle, IČ: 29126347 (živnostenské oprávnění zaniklo k datu 2. 6. 2015)

Prodejce: Thi Tran Huong, V planinách 241/14, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, IČ: 03807525

(provozovna: tržnice, Jiráskova 519, 513 01 Semily)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – tužku a stíny na oči s průhlednými plastovými víčky, s ořezávátkem a s texty identifikujícími výrobek, datem minimální trvanlivosti, zemí původu a piktogramy úst a oka. Výrobek existuje v různých barevných variantách označených, např. 001 Black, 011 Maple, 010 Blackish Green, 004 Ramin, 009 Purple, 008 Royal Blue. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad, šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy

Typ souboru: JPG
IMG_3872.JPG (297,51 KB)
Typ souboru: pdf
2016_37441.pdf (468,43 KB)
Typ souboru: doc
2016_37441.doc (168,50 KB)