Stanovení nebezpečného výrobku – sada umělých nehtů „Nailene daily wear NATURALS toenails Salon QUALITY 21074“

Vytvořeno: 15. 10. 2012 Poslední aktualizace: 15. 10. 2012

    

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů
 
Nailene daily wear NATURALS toenails Salon Quality 21074, EAN: 8418868977143
UMELY NEHTY, ITEM NO: TN97714
 
Výrobce: neuveden
 
Země původu:   Čína
 
Dovozce/ Distributor: TN-DARKY.CZ (výr. 1 a 2) (firma neexistuje) / neuveden
 
Prodejce:  
Van Luan Ngo, Cíglerova 1085/22, 198 00 Praha − Černý Most, IČ: 28397975
(Tržnice, Nám. 3. května 73,  Žitavská 72,  468 22 Železný Brod)
Popis: Jedná se o sadu průhledných bezbarvých plastových nehtů na nohy s dekorem a lepidla v modré 5 cm dlouhé tubě s bílým šroubovacím uzávěrem. Nehty s lepidlem jsou umístěny na plastovém blistru, který je vložen do průhledného prolisu. Dovnitř prolisu je zasunut karton převažující fialové barvy.  Na přední straně kartonu je uveden název výrobku a text „20 salon toenails“. Na zadní straně je nalepena etiketa s českým názvem, uvedením země původu a neexistujícího dovozce. Dále je na etiketě český návod k aplikaci se značnými jazykovými chybami, čarový (EAN) kód, značka shody CE (u kosmetiky se nemá uvádět) a další symboly.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel. 
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy