Stanovení nebezpečného výrobku: rtěnka Kiss Beauty 1 MILLION

Vytvořeno: 14. 8. 2017 Poslední aktualizace: 14. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Kiss Bèauty® 1 MILLION (rtěnka)

značení ze skupinového obalu: Kiss Bèauty® Lipstick 1 MILLION, APPROVAL NO: XK16-1081366, WZZZ NO: 29-XK-0175, EAN: 6903072257492 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce/ Země původu: SHANKTOU YINGJI COSMETICS FACTORY/ Čína

Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Prodejce: Thi Thuy Ngo, 28. října 1068/13, 430 01 Chomutov (prodejna: Potraviny, Husova 2516, 440 01 Louny)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – rtěnku různých odstínů – ve zlatém plastovém obalu s průhledným víčkem s černým potiskem s názvem výrobku. Jednotlivé rtěnky jsou umístěny ve skupinovém obalu – papírové skládačce, na jejímž dně je uveden název výrobce, země původu, název výrobku, složení, seznam přísad, datum výroby a minimální trvanlivosti, nominální obsah, různé číselné kódy včetně neexistujícího čárového (EAN) kódu, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy