Stanovení nebezpečného výrobku – Rakytníková mast PROFESIONAL

Vytvořeno: 9. 10. 2014 Poslední aktualizace: 9. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

KONOPNÁ MAST PROFESIONAL,

Originální přírodní kosmetika s přídavkem minerálního oleje, EAN: 8594057448752 (kód patří firmě GRANEO s.r.o.)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle etikety: LabiLand Company s.r.o., U lužického semináře 114/46, 118 00 Praha 1,

IČ: 01871714

Prodejce: TRANGOLI s.r.o., Písnické zahrady 443/45, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 24197785

(prodejna: tržnice v OC Delta, Fügnerova 667/7, 460 01 Liberec)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek uložený v plastové průhledné dóze s bílým víčkem a s papírovou etiketou s fotem konopného listu a jménem výrobku. Na etiketě se kromě názvu výrobku nacházejí pokyny k použití a další upozornění, název a adresa distributora, (EAN) čarový kód patřící jiné firmě (GRANEO s.r.o.), informace o složení a době použitelnosti výrobku, piktogram druhu použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na obalu není uvedena osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce v EU nebo dovozce do EU).

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy