Stanovení nebezpečného výrobku: pudrové stíny na obočí USHAS EYEBROW

Vytvořeno: 24. 8. 2017 Poslední aktualizace: 24. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

USHAS EYEBROW, ITEM NO: ES2620, EAN: 692437260342 (kód neexistuje)

(pudrové stíny na obočí)

 

Výrobce dle značení/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: Atterika Business s.r.o., Nušlova 2281/27, 158 00 Praha 5 – Stodůlky (ke dni 2. 3. 2017 společnosti v obchodním rejstříku vymazán předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)

Prodejce: Xuan Thi Nguyen, Soukenická 2157, 688 01 Uherský Brod, IČO: 26898314 (prodejna smíšeného zboží, bří Lužů 454, 688 01 Uherský Brod)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – obdélníkovou černou kazetu s 2 pudrovými stíny na obočí a průhledným víčkem s vyznačeným názvem výrobku. Na dně je dolepená anglicky psaná etiketa s uvedením kódu výrobku, neexistujícím čárovým (EAN) kódem, seznamem přísad (v seznamu nejsou uvedeny parabeny, které byly přitom laboratorním vyšetřením výrobku prokázány), jmenovitým obsahem, datem minimální trvanlivosti, zemí původu a symbolem doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce, dovozce), a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy