Stanovení nebezpečného výrobku: přípravek pro vyplachování úst Bucco Septil 3

Vytvořeno: 29. 8. 2016 Poslední aktualizace: 29. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Bucco Septil 3

(přípravek pro vyplachování úst)

 

Odpovědná osoba/ Distributor/ Země původu: BEAUTY LINE s.r.o., Na okruhu 488/27, 142 00 Praha 4, IČ: 28569733/ Francie (dle značení)

Prodejce: prodej v ČR na základě objednávky z tištěných inzerátů v různých tiskovinách (časopisech)

 

Popis: Přípravek pro vyplachování úst, uvedený na trh jako kosmetický přípravek, je balen do hnědé plastové lahvičky (jmenovitý obsah 125 ml) s bílým uzávěrem. Na etiketě se nacházejí nápisy identifikující výrobek (mj. BUCCOSEPTIL 3 a DIREKT MARKET) a jeho použití. Žádný z textů na etiketě neuvádí jakoukoli kosmetickou funkci výrobku (naproti tomu je uváděna dezinfekční funkce, která je neslučitelná s kosmetickými funkcemi). Na etiketě je dále uvedena země původu, seznam přísad (ve formě neodpovídající platné legislativě), návod k použití, upozornění, název a adresa distributora. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce).

 

Odůvodnění a riziko: Odpovědná osoba nesplnila povinnost danou článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jen nařízení) protože nepředložila orgánu dozoru informační dokumentaci včetně zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku. Tím nebyla doložena bezpečnost kosmetického přípravku pro lidské zdraví ve smyslu článků 10 a 3 nařízení. Nebyly splněny další povinnosti, jako je např. předložení důkazu o dodržení správné výrobní praxe výrobce/osoby odpovědné podle č. 11 nařízení nebo identifikace v rámci dodavatelského řetězce (což je v rozporu s článkem 7 nařízení).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy