Stanovení nebezpečného výrobku: panenka the girl Fashion, NO. H214A

Vytvořeno: 11. 10. 2022 Poslední aktualizace: 13. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka the girl Fashion, NO. H214A
údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: PG801K32
EAN: 8592021008018 (neexistuje)

Výrobce dle značení/ země původu: Zhejing KG-Mart Trading Co., Ltd, NO 999 Chouzhou North Road, Yiwu City, Zhejiang China/ Čína
Dovozce dle značení: First Power Company EV s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 1-118 00 Malá Strana (v ž.r. je uvedeno, že firma First Power Company EU s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 1-118 00 Malá Strana,  IČO: 27949290 –  je v likvidaci)
Prodejce: Chi Cong Tran, Vrchlického 112/1, 737 01 Český Těšín, IČO: 68978138
(prodejna: OBCHODNÍ CENTRUM, Horní Brašov 759, 375 01 Týn nad Vltavou)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že panenka obsahuje DEHP v množství 20,17 ± 4,03 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu barbie), vysoká cca 29 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uveden text identifikující výrobek (the girl Fashion) a další anglický text (beautiful fashion doll), obrázek panenky s náhrdelníkem, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES) a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na zadní straně skládačky je obrázek panenky s náhrdelníkem a fotografie panenky s náhrdelníkem, v šatech a v dlouhých rukavicích, text identifikující výrobek a další anglické texty, kód výrobku NO. H214A a údaj o zemi původu. upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na bočních stranách skládačky jsou obrázky a fotografie panenky s náhrdelníkem, text identifikující výrobek a další anglické texty. Na spodní straně skládačky jsou cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO: PG801K32, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o výrobci a dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).