Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Soy Luna

Vytvořeno: 24. 11. 2022 Poslední aktualizace: 27. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Soy Luna


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Thi Hoan Nquyen, Mládí 1312, 735 14 Orlová – Lutyně, IČO: 08111391
(prodejna: H&H obchod, Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 30,7 ± 12,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu barbie), s velkou hlavou, vysoká cca 18 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uveden text identifikující výrobek (Soy Luna), fotografie dívky s kolečkovými bruslemi a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky je fotografie dívky s kolečkovými bruslemi, obrázek sportovní přilby a sluchátek, text identifikující výrobek (Soy Luna) a další anglické texty, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách je fotografie dívky s kolečkovými bruslemi, obrázek sportovní přilby a sluchátek, text identifikující výrobek, další anglické texty a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem).