Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Smart girl, NO. 8581

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 26. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

panenka Smart girl, NO. 8581

EAN kód: 8599171000190 (neexistuje)

Země původu: P. R. C.

Dovozce/ výrobce: neuveden

Distributor dle dolepené etikety: Libušská 319/126, Písnice 142 00 Praha 12

Distributor dle nabývacího dokladu: Dinh Dang Duong, Ke Kašně 137/41, 142 00 Praha – Písnice

Prodejce: Viet Hiep Nghiem, 687 37 Polešovice 710, IČO: 26384230

(provozovna: Večerka, 68737 Polešovice 710)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 34,2 ± 13,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými blond vlasy, která je oblečená do fialových dlouhých šatů s bílými puntíky. Panenka je balena ve fialové papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je uveden název výrobku (Smart girl), obrázek panenky a zajíce, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně se nachází název výrobku, obrázek panenky s ptáčkem a veverky v krajině, cizojazyčný text, označení šarže NO. 8581, země původu, označení shody CE, recyklační značka, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem) a symbol Zeleného bodu. Na boční straně je obrázek panenky a text (Stay Tuned for More Fashionable New listing!). Na vrchní straně je uveden název výrobku. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO: TT9171K52, české upozorňující texty (Hračka není pro děti do 3 let. Hračka se nehodí pro děti mladší tři let. poněvadž malé díly můžou být polknuté nebo vdechnuté), údaj o zemi původu, adresa distributora, označení shody CE, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol s číslem 21 a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).