Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka „My Lovely VOGUE CURRENT“

Vytvořeno: 8. 4. 2013 Poslední aktualizace: 8. 4. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
Panenka ART NO: 2636828576
 
MY LOVELY VOGUE CURRENT,   LOVELY GIRL WORLD, No. 644, EAN: 8595586368283
 
 
 
Výrobce/ Dovozce /Země původu: neuvedeni / Čína
Distributor dle značení: NEVA INVEST s.r.o., Primátorská 293/38, 180 00 Praha − Libeň,
IČ: 24673749
Prodejce: Viet Do Huu, Pražská 701/7, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav − Brandýs nad Labem, IČ: 60452030
Provozovna: Tomík 99, Nám. 5. května, 250 88 Čelákovice
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 11,8 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastové panenky vysoké cca 15 cm s fialovo-zelenými vlasy do culíku. Panenky jsou oblečené do žlutých šatů s bílými volánky, horní část šatů je z lesklého žlutého materiálu s aplikací růžové růže. Panenky jsou baleny do fialových kartonových kornoutů. Kornouty s panenkami mohou být zasunuté do výřezů v kartonovém stojanu pro 12 ks panenek (viz foto). Na kartonovém kornoutu jsou uvedeny anglické texty (název výrobku, země původu, varování před obsahem malých částí, určení pro děti nad 3 roky), piktogramy o nevhodnosti pro děti do 3 let, značka shody CE a symbol recyklace. Na zadní straně kartonu je přilepena bílá etiketa s českým názvem výrobku (Panenka) a kódem, českým varováním, návodem k použití, uvedením země původu, distributora, piktogramy a čarovým (EAN) kódem.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy