Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: panenka my first, Fashion PERFECT, No. 958

Vytvořeno: 20. 9. 2022 Poslední aktualizace: 20. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

panenka my first, Fashion PERFECT, No. 958
údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: TT5338K33
EAN: 8592021053384 (neexistuje)

Výrobce dle značení/ země původu: Zhejiang KG-Mart Trading Co., Ltd, No 999 Chouzhou North Road, Yiwu City, Zhejiang/ Čína
Dovozce dle značení: AMADEO GOLD s.r.o., Revoluční 1403, Nové město Praha 1, 110 00 Praha
Distributor: neuveden
Prodejce: Pavel Venený, Kúty 1942, 760 01 Zlín, IČO: 12740276
(prodejna: stánek s hračkami a cukrovinkami, náměstí Míru, 760 01 Zlín)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,6 ± 8,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou, vysoká cca 25 cm, s různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek (my first, Fashion PERFECT) a další text (FASHION STORE), obrázek panenky, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ Ages) a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na zadní straně jsou obrázky panenek, fotografie holčičky hrající se s panenkou v zrcadle toaletního stolku, texty identifikující výrobek a další anglické texty, kód výrobku No. 958, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE a symbol Zeleného bodu. Na boční straně je obrázek panenky v zrcadle, texty identifikující výrobek a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na horní straně skládačky jsou texty identifikující výrobek a na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO: TT5338K33, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.